MÄTÄJOKITERVEISIÄ

Helsingin perhokalastajien projektikohteessa Mätäjoessa taimenet ovat kesän aikana saaneet nauttia hyvästä vesitilanteesta ja sen myötä myös tavallista runsaammasta ravinnosta. Kun vettä on riittävästi, pääsee hyönteiskanta runsastumaan. Se takaa mm. taimenille hyvän ravintotilanteen. Kaloilla on myös tilaa vallata oma, suojaisa reviiri ruuan hankintaa varten.

Alla olevasta kuvasta voit halutessasi etsiä vuoden ikäisiä, noin 15 senttiä pitkiä Mätäjoen taimenia. Niitä on yhteensä kuusi. Mahdatko löytää ne kaikki?

Pienten kalojen löytäminen pienestä kuvasta saattaa olla haastavaa tai jopa ylivoimaista. Mutta eipä hätää. Täältä ne löytyvät kaikki

Viime talvi oli ennätyksellisen lauha. Runsaiden sateiden takia Mätäjokikin oli ajoittain tulvassa. Tulvat tempaavat mukaansa kaikenlaista mm. hiekkaa ja humusta. Hiekka on oikeassa paikassa ok, mutta taimenten kutupesien soraan kertyessään suorastaan myrkkyä. Hienojakoinen hiekka estää hapekkaan veden virtaamisen kutupesässä, jossa taimenten mäti kehittyy. Jos mäti ei saa tarpeeksi happea, sen kehitys loppuu ja ennen pitkää se kuolee. Mätäjoen alaosassa oli viime talvena yhteensä 13 taimenten tekemää kutupesää. Osaan kertyi hiekkaa, osaan ei. Mätäjokikunnostusten vetäjä, Pekka Lindblad kävi alkukesällä etsimässä kutupesien läheisyydestä keväällä syntyneitä taimenten nollikaspoikasia. Saunakosken alaosasta nollikkaita löytyi kohtuullisen hyvin. Muualta niukasti. Yhden kartoituskäynnin perusteella ei voi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä, mutta vähäinen löydettyjen poikasten määrä antaa viitteitä siitä, että hiekan kertyminen on ainakin paikoin saattanut haitata mädin kehittymistä. Varmempaa tietoa saadaan, kun Luonnonvarakeskus suorittaa myöhemmin syksyllä sähkökoekalastuksen Mätäjoella.

Loppukesän aikana Mätäjoen yläosassa, Kaarela – Kannelmäen alueella on tapahtunut merkittävä muutos. Trumpettipuiston huonokuntoinen ja ruma betonipato on muutettu kauniiksi koskeksi, josta kaikki vesieliöt sekä erityisesti taimen pitävät.

Alla Mikael Mannisen ottama kuva uudesta koskesta. Lisää kuva- ja videomateriaalia löytyy Kaarelanjokihankkeen Facebook-sivulta

Pitäjänmäessä, Strömbergin puistossa on myös totaalinen vaelluseste, kalliotöyräässä ryöppyävä putous, jonka ohi pitäisi ehdottomasti rakentaa kalatie, jotta taimenilla ja muilla vaelluskaloilla olisi mahdollisuus hakeutua lisääntymään koko Mätäjoen yhdeksän kilometriä pitkän uoman matkalle. Helsingin perhokalastajat selvittää yhdessä Pitäjänmäkiseuran kanssa olisiko hanke ehkä mahdollista saada käyntiin.

Pk-seudun poikittaista pikaraitiotietä, Raide-Jokeria rakennetaan Pitäjänmäessä, Mätäjoen välittömässä läheisyydessä. Pitäjänmäentien alittava Mätäjokitunneli puretaan. Tilalle tulee leveä kaarisilta, jonka ali kulkee sekä Mätäjoki, että kevyen liikenteen väylä. Rakennustyöt ovat edenneet puoleen väliin ja jatkuvat vielä pitkälle ensi vuoteen.

Alla olevan kuvan alaosassa näkyy vanha, ahdas tunneli ja taustalla uutta, avaraa kaarisiltaa

Projektissa pyritään estämään hiekan ja muiden ainesten pääsy Mätäjokeen. Aivan täydellisesti siinä ei ole onnistuttu, sillä viime vuonna rakennetun hulevesiputken ympäriltä eroosio on jo temmannut mukaansa hiekkaa, joka on päätynyt jokeen. Asiasta on huomautettu Raide-Jokeri projektille, joka on luvannut viimeistellä hulevesiputken ympäristön syyskuun aikana eli hyvissä ajoin ennen taimenten kutua.

Kuvassa näkyvien putkien ympäristö suojataan suodatinkankaalla, kiviheitokkeella sekä ylempänä biohajoavalla eroosiosuojamatolla sekä siemenkylvöllä

Raide-Jokeri projektin väki osoitti keväällä ihailtavaa aktiivisuutta ilmoittautuessaan halukkaaksi tekemään talkootyötä Mätäjoen taimenten hyväksi. Toukokuun alussa, kolmena iltana kolme työparia kivesi Pekan ohjauksessa golfkentän koskeen laajan poikasalueen ilahduttamaan uutta taimensukupolvea.

Perinteinen talkoopäivä, syyskuun viimeinen lauantai lähestyy. Koronapandemia asettaa talkoiluun omat rajoitteensa. Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos THL suosittaa, että yli kymmenen hengen tilaisuuksia ei järjestettäisi. Helsingin perhokalastajat ei halua vaarantaa talkooväen terveyttä, mutta haluaa tarjota mahdollisimman monelle mahdollisuuden talkoilla Mätäjoen ja uhanalaisen taimenen hyväksi. Talkoot järjestetään sen takia useassa osassa. Viikolla 39 järjestetään peräti neljä talkootilaisuutta. Maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina talkoillaan iltaisin klo 17-19. Lauantaina talkoillaan klo 10 alkaen. Talkoista tiedotetaan lisää lähipäivinä. Lisätietoja antaa Pekka Lindblad, pekka.lindblad(a)kolumbus.fi, 050 556 7214

TULE MUKAAN AUTTAMAAN UHANALAISTA TAIMENTA!
OSALLISTU MÄTÄJOEN TALKOOTAPAHTUMIIN!