Vuotuiset kilpailut jäsenille

Helsingin perhokalastajien perinteisessä kuvakisassa etsitään seuran parhaita kuvia seuran toimintaa, perhokalastukseen tai sen tunnelmiin liittyvistä aiheista.

Vuoden 2022 kilpailuihin hyväksytään 30.11.2021 klo 18:00 – 30.11.2022 klo 18:00 ilmoitetut valokuvat. Palkintojen jako suoritetaan seuran pikkujouluissa.

Kilpailuun voit osallistua lataamalla kuvasi Instagramiin ja kirjoittamalla kuvatekstiin aihetunnisteen #helsinginperhokalastajat2022 . Instagramin kautta osallistujalla tulee olla julkinen Instagram-tili. Osallistua voit myös lähettämällä kuvan seuran sähköpostiosoitteeseen helsinginperhokalastajat@gmail.com. Kilpailussa palkitaan kolme parhaaksi valittua tuotosta, jotka valitsee seuran johtokunta tai johtokunnan valtuuttama tuomari. Lisäksi palkitaan eniten Instagramissa tykkäyksiä kerännyt kuva.

Voit osallistua useammalla kuvalla, mutta vain yksi tuotos palkitaan osallistujaa kohti. Kilpailuun osallistuminen edellyttää seuran jäsenyyttä.

Kalakisa

Helsingin Perhokalastajat ry:n kalakilpailun säännöt:

1 § Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on kartoittaa seuran jäsenistön kunakin kuluvana vuonna saamia kaloja.

2 § Kilpailuaika ja sallittu pyyntitapa
Kilpailuun voi osallistua kunkin kuluvaa vuotta välittömästi edeltävän joulukuun ja kuluvan vuoden tammikuusta marraskuuhun saaduilla kaloilla. Toisin sanoen kisaan voi osallistua kulloinkin 1.12. – 29.11. välisenä aikana perhokalastusvälineillä heitetyllä perholla saaduilla kaloilla.

3 § Kilpailualue
Kilpailuun hyväksytään Euroopan valtioiden alueelta saadut kalat.

4 § Kilpailusarjat
Kilpailussa on viisi (5) sarjaa, jotka ovat:

 1. Lohi
 2. Taimen
 3. Harjus
 4. Hauki
 5. Muu kala

 5§ Kalojen paremmuusjärjestykseen asettaminen (sarjat 1-4)
Kilpailussa palkitaan jokaisen sarjan suurimmat ilmoitetut kalat (yhdestä kolmeen (1-3) riippuen sarjaan ilmoitettujen kalojen määrästä). Kilpailussa ratkaiseva suure on kalan pituus sentin tarkkuudella mitattuna alaleuan kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Kilpailuun voi osallistua sekä vapautetuilla, että ruoaksi otetuilla kaloilla.

6 § Kalojen paremmuusjärjestykseen asettaminen (sarja 5)
Sarjan 5 (muu kala) osalta paremmuusjärjestyksen ratkaisee seuran johtokunnasta muodostettava jury. Perusteina jury käyttää kalan yleistä kuntoa, kokoa suhteutettuna pyyntipaikkaan sekä erityisesti luovuutta ja ennakkoluulottomuutta kalastettavan (saadun) lajin valinnassa.  Kilpailuun voi osallistua sekä vapautetuilla, että ruoaksi otetuilla kaloilla.

7 § Kilpailukalojen ilmoittaminen
Kilpailuun osallistuminen tapahtuu lähettämällä viimeistään marraskuun viimeisen päivän aikana sähköpostitse seuraavat tiedot osoitteeseen helsinginperhokalastajat@gmail.com:

 1. Kalastajan nimi
 2. Kalan laji ja pituus sentteinä
 3. Pyyntipaikka ja aika
 4. Käytetty perho
 5. Selkeä kuva kalasta JPEG-tiedostona
 6. C&R vai ei
 7. Lyhyt kuvaus pyyntitapahtumasta (haluttaessa)

 8 § Menettely tasatilanteessa (poislukien sarja 5)
Mikäli kaksi sarjaan ilmoitettua kalaa ovat yhtä pitkät, asetetaan korkeammalle sijalle kala, joka on vapautettu. Mikäli tämänkin jälkeen päädytään tasatilanteeseen, sijoituksen ratkaisee seuran johtokunnasta muodostettava jury. Juryn kokoonpano muodostuu siten, että sellainen johtokunnan jäsen, jonka ilmoittama kala on arvostelumenettelyn kohteena, on esteellinen ko. asiassa. Perusteina jury käyttää kalan yleistä kuntoa, sekä kokoa suhteutettuna pyyntipaikkaan (esim. pienestä purosta pyydetty suuri taimen). Mikäli jury ei pääse yksimielisyyteen, ratkaisee paremmuusjärjestyksen arpa.

9 § Tulosten julkistaminen
Tulokset julkistetaan seuran pikkujouluissa.

10 § Muutoksenhaku juryn päätöksiin
Juryn päätöksistä ei voi valittaa.